ดูแลฟันให้ขาวเสริมความมั่นใจให้กับรอยยิ้ม (รายการจอมยุทธการตลาด) FM 100.5

Posted on Posted in blog

“ดูแลฟันให้ขาวเสริมความมั่นใจให้กับรอยยิ้ม” ในรายการ “จอมยุทธการตลาด” 
โดย "ทันตแพทย์หญิง รัศมี จินดาโรจนกุล" สัมภาษณ์โดยคุณลักขณา จำปา FM 100.5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *